Strona główna

8bWitam wszystkich internautów mojej strony domowej

Intencją stworzenia mojej strony była chęć podzielenia się z czytelnikami materiałami, które tworzyłem na przestrzeni lat. Podzieliłem stronę na kilka grup. I tak w zakładce „Moje artykuły prasowe” będzie można znaleźć artykuły pisane do prasy, których celem była próba podjęcia debaty publicznej na tematy społeczne dotykające miasto Wałbrzych i jego mieszkańców. Pisałem, więc o negatywnych zjawiskach na rynku mieszkaniowym takich jak pustostany, dewastacje lokali socjalnych, samowole budowlane i bezprawne zajmowanie mieszkań, czy wreszcie brak spójnej i nieprzejrzystej polityki władz miasta w zakresie mieszkalnictwa. Kilka moich tekstów to polemika z władzami miasta na temat miejskich ścieżek rowerowych. Wskazywałem w nich, bowiem na pilną potrzebę budowania ich przy okazji remontów kolejnych ulic, w odpowiedzi rządzący miastem dowodzili, że Wałbrzychowi nie są one potrzebne. Zabrałem również głos w sprawie pomocy unijnej przy rewitalizacji miejskiej starówki i potrzeby zmiany charakteru tego miejsca. W zakładce tej znajdziecie również kilka tekstów opisujących stan prawny i sytuację niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha. To bardzo niewygodny dla władz miasta temat, który jest stale przez nich bagatelizowany. Podjąłem w nich przegraną niestety batalię o powstanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. Myślę, że w tekstach tych udało mi się wykazać, iż w mieście dochodziło i nadal dochodzi do dyskryminacji w życiu społecznym osób będących niepełnosprawnymi. Kolejną zakładką, jaką polecam jest „Poradnik domowy”, tam czytelnicy mogą znaleźć porady w sprawach własności i współwłasności nieruchomości. Większość tekstów powstała na podstawie licznych listów czytelników, w których znalazły się prośby o radę lub pomoc. Mam nadzieję, że udało mi się w sposób przystępny wyjaśnić w nich, czym jest w istocie wspólnota mieszkaniowa i jak ona funkcjonuje w obrocie prawnym i jaki ma wpływ na nasze codzienne życie. W tej zakładce na siedemdziesięciu tekstach opisałem podstawowe problemy występujące w większości nieruchomości wspólnych. Myślę, że udało mi się w nich zawrzeć większość odpowiedzi na nurtujące mieszkańców wspólnot pytania. Co nie oznacza, że i dzisiaj również chętnie odpowiem każdemu, kto na łamach tej strony zada mi pytanie z tego zakresu.

 Kształt mojej „Strony domowej” nie jest ostateczny i zmieniać się będzie w czasie.
 Zachęcam wszystkich internautów do lektury moich tekstów i wyrażania swoich komentarzy, opinii i oceny, co do jej zawartości.
 Szczerze oddany
 Zbigniew Michurski