Odzyskiwanie długu

Pan Franciszek z ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu chce wiedzieć, w jaki sposób ich wspólnota mieszkaniowa może odzyskać dług od jednego z właścicieli lokalu w ich nieruchomości. Dodaje, że dług ten powstał w wyniku braku wpłat na koszty zarządu oraz funduszu remontowego przez okres 6 miesięcy. Dłużnik mimo wezwań notorycznie uchyla się od uregulowania należności tłumacząc to brakiem pieniędzy – dodaje czytelnik.

 

Z własnego wieloletniego doświadczenia wiem, że problem długu wobec wspólnoty ma niestety wielu właścicieli lokali, lecz wiem, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. W śród dłużników są, bowiem tacy, którzy dążą do jak najszybszego uregulowania zaległości, ale są i tacy, którzy mimo wielokrotnych wezwań z premedytacją unikają uregulowania swoich zadłużeń. Warto w tym miejscu zauważyć, iż tak powstałe we wspólnocie niedobory muszą niestety pokrywać pozostali właściciele, bo jeśli tego nie uczynią, to okazać się może, że wyłączony zostanie prąd korytarzowy lub przestanie płynąć woda w kranie, albo urosną góry nie wywiezionych śmieci. Jak więc wspólnota powinna się bronić przed tak dramatycznymi w skutkach sytuacjami? W pierwszej kolejności zarząd wspólnoty lub administrator budynku powinien zwrócić się do właściciela (dłużnika) o uznanie roszczenia najlepiej na piśmie, a następnie bez zbędnej zwłoki winien wysyłać wezwanie do natychmiastowego uzupełnienia powstałych zaległości. Trzeba pamiętać, iż długi wobec wspólnoty ulegają przedawnieniu już po okresie trzech lat, bowiem zgodnie z art. 118 kc. jest to roszczenie okresowe, a wynika to z  art. 15 ustawy o własności lokali, który brzmi „Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne do 10 dnia każdego miesiąca”.  W niektórych jednak przypadkach bieg przedawnienia może ulec przerwaniu, a cały wówczas okres od rozpoczęcia biegu przedawnienia do momentu jego przerwania nie podlega wliczeniu do okresu przedawnienia, na skutek, czego przedawnienie po przerwie biegnie na nowo. Przerwanie biegu przedawnienia następuje zawsze przez każdą czynność przed sądem, albo przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje np. wszczęcie mediacji. Warto pamiętać, że po każdym przerwaniu przedawnienia, biegnie ono na nowo (art. 124 par. 1 kc), co oznacza, że biegnie na nowo od początku terminu przedawnienia przewidzianego dla określonego roszczenia majątkowego. Przywołałem stosowne przepisy po to, aby uświadomić wszystkim, by nie zwlekali z odzyskaniem należnych wspólnocie długów. Długi takie mają również niektóre gminy, które nie wiedzieć, czemu nie wpłacają uchwalonego funduszu remontowego. Ich przedstawiciele twierdzą, że jeśli rozpocznie się remont w budynku one natychmiast wpłacą swoją część. Co jednak będzie, kiedy gmina wcześniej sprzeda swoje mieszkanie? Kto wówczas uzupełni niedobory ciążące na tym lokalu? Doradzam, aby zarządy, a także poszczególni członkowie tych wspólnot, które administrowane są przez podległe miastom zakłady gospodarki mieszkaniami, ściśle i regularnie kontrolowały wszelkie wpłaty na rachunek ich wspólnoty. Prawo takie daje im art. 27 uwl. który brzmi: Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Uważam, że taka kontrola wpłynąć może mobilizująco na administratora, aby ten podjął działania w celu szybkiego odzyskania należności, a tym samym niedopuszczenia do przedawnienia długów, które ostatecznie obciążą tych, którzy sumiennie i regularnie uczestniczą w ponoszeniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Żadna wspólnota mieszkaniowa nie powinna, więc zwlekać z dochodzeniem roszczeń od właścicieli lokali, choćby dłużnikiem była gmina, spółdzielnia mieszkaniowa albo agencja nieruchomości rolnej lub inny podmiot.  Bowiem zwłoka choćby o miesiąc może ostatecznie doprowadzić do przedawnienia, co oznaczać będzie, iż takiego długu wspólnota już nigdy nie odzyska.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *