Niepełnomocnik

Szanowny Panie Prezydencie.
 
W dniu 15 kwietnia ubiegłego roku podpisał Pan zarządzenie nr 521/2013 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Osób Niepełnosprawnych. 
W tamtym czasie wydawało się, że kilkunastoletnia walka środowisk osób niepełnosprawnych o powołanie w gminie Wałbrzych Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, dobiegła końca. Przypomnę tylko, że nasze ośmioletnie apele, prośby i wezwania Piotra Kruczkowskiego, aby zechciał wzorem innych dużych miast, powołać taką osobę, zakończyły się fiaskiem. Czy jednak mamy powody do satysfakcji? Lektura przywołanego zarządzenia szybko sprowadza nas na Ziemię. Taki Pełnomocnik nic nie może. Nie może np. publicznie wyrażać opinii, podpisywać dokumentów oraz kreować polityki mającej na celu likwidację barier społecznych, a w szczególności architektonicznych. Niestety świadomie lub nie stworzono mylne wrażenie, że osoba będąca Pełnomocnikiem Prezydenta, która dysponuje nawet własnym biurem, jest urzędnikiem autonomicznym, która odpowiada tylko przed prezydentem. A prawda jest taka, ze ów pełnomocnik jest pracownikiem biurowym w biurze kultury, sportu, turystki i spraw społecznych UM. Oznacza to, że osoba taka nie jest ani samodzielna, ani autonomiczna albowiem ma nad sobą zwierzchników i wszelkie sprawy, jakimi się zajmuje musi konsultować i uzyskiwać akceptację „góry”. Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z definicją pełnomocnika, która oznacza, że mocodawca może udzielić pełnomocnictwa do dokonania takich czynności prawnych, jakich sam mógłby dokonać w imieniu własnym. Zdaniem Sąd Najwyższego pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Gdyby jednak przyjąć, że wałbrzyski Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych powołany został na mocy art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego, to zgodnie z jego treścią organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Czy zatem ten pełnomocnik może wydawać decyzje, kontrolować i podpisywać pisma? Nie. Kim zatem jest Pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha ds. Osób Niepełnosprawnych i jakie ma kompetencje? Żadne, bo gdyby je miał to zapewne nie dopuściłby do wybudowania Aqua Zdroju, z którego dzisiaj osoby niepełnosprawne nie mogą w pełni lub wcale korzystać. Nie dopuściłby również do wybudowania wejścia głównego do Filharmonii Sudeckiej, do której osoby poruszające się na wózku dostać się nie mogą. Jest niezrozumiałym, że Pełnomocnika osób niepełnosprawnych nie dopuszcza się również do kontroli nad decyzjami, które wydaje biuro administracji architektoniczno-budowlanej UM. Obawiam się, że budowana za wielkie środki Stara Kopalnia równie będzie niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Czy dla wałbrzyszan to wielki problem, że wałbrzyski pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych jest figurantem? Myślę, że tak. A przekona się o tym każdy, kto ulegnie wypadkowi lub poważnie zachoruje i zmuszony będzie poruszać się o kulach lub na wózku inwalidzkim. Taki ktoś rychło przekona się, że świat widziany z pozycji wózka jest inny, bo najeżony barierami i przeszkodami, które co krok uprzykrzają i zniechęcają do aktywności. Czy mieszkańcy Wałbrzycha, a zarazem podatnicy powinni godzić się na taki model zarządzania miastem? Nie. Jesteśmy równoprawnymi obywatelami i mamy takie samo prawo dostępu do dóbr kultury i wszelkich obiektów na terenie miasta. Jeśli zatem Pan Prezydent powołał swojego pełnomocnika, by ten rozwiązywał w mieście wszelkie problemy z tym związane, to powinien Pan wyposażyć go w takie uprawnienia, które pozwolą mu w pełni i swobodnie realizować powierzone obowiązki. W innym przypadku osóby niepełnosprawne i ich rodziny mogą mówić tylko o niepełnomocniku, a Pana zarządzenie oceniać bardzo krytycznie. 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *