Miesięczne Archiwum: Grudzień 2017

0

Owoce zatrutego drzewa

W amerykańskim systemie prawnym dowody zdobyte w wyniku nielegalnych działań policji lub innych służb nie mogą być podstawą do wydania skazującego wyroku. Takie działania nazwano ładnie owocami zatrutego drzewa. Kazus „sprawy Sawickiej” pokazuje, że...