Kategoria: Moje wypowiedzi

Noc generałów 0

Noc generałów

Czy państwo oparte o demokratyczny system wartości ma prawne możliwości odsunięcia od władzy ludzi, którzy doszli do niej w wyniku legalnych wyborów i w sposób pozakonstytucyjny zmieniają jego ustrój? Wygląda na to, że nie....

0

Owoce zatrutego drzewa

W amerykańskim systemie prawnym dowody zdobyte w wyniku nielegalnych działań policji lub innych służb nie mogą być podstawą do wydania skazującego wyroku. Takie działania nazwano ładnie owocami zatrutego drzewa. Kazus „sprawy Sawickiej” pokazuje, że...

Chytry traci dwa razy 0

Chytry traci dwa razy

To polskie przysłowie jak ulał pasuje do polityki gminy w sprawie nieruchomości lokali gminnych. Gmina Wałbrzych każdego miesiąca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych. Niemal wszystkie wymagają generalnego remontu a...

Sfałszowana koncesja? 0

Sfałszowana koncesja?

Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych ma wątpliwości dotyczące pozwolenia na wydobycie melafiru w Rybnicy Leśnej. dami.walbrzych.pl